AKTUALNOŚCI
 
   
SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  
24.09.2020 Stokrotki i Pszczółki gościły w przedszkolu niecodziennego gościa - funkcjonariusza policji - tatę jednego z naszych wychowanków. W tym dniu przedszkolaki przyprowadziły do przedszkola swoje rowery, ponieważ policjant dokonywał znakowania dziecięcych pojazdów. 

Na spotkaniu dzieci wykazały się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, numerów alarmowych, omówiły z ekspertem bezpieczną jazdę na rowerze i odpowiednie zachowanie się w różnych sytuacjach. Policjant pouczył je jak unikać zagrożeń i dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Przedszkolaki miały możliwość z bliska przyjrzeć się stróżowi prawa, jego mundurowi i narzędziom pracy, zadać pytania oraz wziąć udział w przejażdżce rowerowej wokół placu w ogrodzie przedszkolnym, w której ruchem kierował sam policjant.

 


 

 
Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

  |  do góry  |