O naszym przedszkolu
 
   
Oferta przedszkola

  
PRZEDSZKOLE CZYNNE CAŁY ROK - 6.00-16.30

Zapewniamy

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną, mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne i specjalistyczne, otwartą na potrzeby dziecka, która systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci
 • Nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy

Dzieciom

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród
 • Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia /własna kuchnia/
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wycieczki po regionie, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach
 • Bardzo dobre przygotowanie dziecka do nauki w szkole
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców
  Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców /zajęcia adaptacyjne

Rodzicom

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki
 • Bieżącą informację, wymianę spostrzeżeń, ustalenie kierunków rozwoju dziecka
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców

Jakie kompetencje kształtujemy?

 • kształtujemy podstawowe powinności moralne
 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

w oparciu o planowy proces wychowawczy oparty na wartościach:

PATRIOTYZM (ojczyzna, demokracja, tradycja, szacunek, prawda)
KREATYWNOŚĆ (oryginalność, twórczość, piękno)
RODZINA (miłość, wrażliwość, radość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo)
TOLERANCJA (szacunek, poszanowanie inności, życzliwość, indywidualność)

Zajęcia dodatkowe dla dzieci - nieodpłatne

 • Rytmika
 • Piłka nożna
 • Religia
 • Dogoterapię
 • Warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne
 • Wycieczki po regionie

Inne w porozumieniu z Radą Rodziców

 • Spotkania z muzyką - koncerty
 • Spotkania teatralne

Uroczystości, imprezy przedszkolne

 • WRZESIEŃ
  - Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego
  - Udział w akcji "Sprzątanie świata"
  - Pasowanie na starszaka
  - Dzień Chłopca
   
 • PAŹDZIERNIK
  - Święto Pieczonego Ziemniaka
  - Dzień Edukacji Narodowej
  - Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II - 16.10.
   
 • LISTOPAD
  - Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
  - Wieczornica Andrzejkowa - wróżby
   
 • GRUDZIEŃ
  - Spotkanie z Mikołajem, zabawy, prezenty
  - Wigilia przedszkolna
  - Jasełka w wykonaniu dzieci
   
 • STYCZEŃ
  - Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
  - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
  - Bal Karnawałowy
   
 • LUTY
  - Zimowe zabawy
  - Walentynki
  - Tłusty czwartek
   
 • MARZEC
  - Dzień Kobiet - tych małych i tych dużych
  - Powitanie wiosny - korowód ekologiczny
   
 • KWIECIEŃ
  - Zajączek Wielkanocny
  - Święto Ziemi
  - Dzień Integracji
  - Dzień Ziemi
   
 • MAJ
  - Rocznica urodzin Jana Pawła II - 18.05.
  - Dzień Mamy i Taty - rodzinne spotkania
   
 • CZERWIEC
  - Tydzień Dziecka - każdy dzień pełen atrakcji
  - Imieniny Przedszkola - 02.06.
  - Festyn Rodzinny
  - Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 • "Nasze Przedszkole" Program edukacji przedszkolnej
 • wspomagającej rozwój aktywności dzieci M. Kwaśniewska, M. Żaba-Żabińska
 • Jesteśmy dziećmi Bożymi -ks. J.Szepeta, d. Jackowiak

Programy własne:

 • Program wspomagający działania wychowawcze
 • Program adaptacyjny dzieci nowo przybyłych do przedszkola
 • Przedszkolak - aktorem
 • Program z zakresu rozwijania sprawności ruchowej Żyj zdrowo
 • Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • Program ekologiczny -Ekoludek
 • Program Świebodzice - mała ojczyzna

 

 

 

 
Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

  |  do góry  |